ก.ค.ศ.จัดการประชุมทางไกล “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

1888

ก.ค.ศ.จัดการประชุมทางไกล “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจง และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องที่สำคัญในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยได้เชิญผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ได้ติดตามรับชมและรับฟังออนไลน์ผ่าน www.obectv.tv  YouTube ช่อง obectvonline และ Facebook : obectvonline

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.