ก.ค.ศ.จ่อปรับเกณฑ์ ผู้บริหารสถานศึกษา บังคับไต่เต้าจากร.ร.เล็ก ผ่านข้อเขียนแล้วต้องวัดประสบการณ์งาน

606

บังคับไต่เต้าจากร.ร.เล็ก ผ่านข้อเขียนแล้วต้องวัดประสบการณ์งาน

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ว่า จากการประชุมสัมมนาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ผู้จะมาเป็น ผอ.สถานศึกษาผ่านประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กก่อนค่อยขยับมาขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้น ก.ค.ศ.กำลังคิดเกณฑ์ว่า โรงเรียนขนาดเล็กควรมีมาตรฐานตำแหน่งอย่างไร เพราะปัจจุบันเรียก ผอ.โรงเรียนเท่ากันหมด โดยอิงกับกฎหมายเก่าที่กำหนดมาตรฐานและเรียกชื่อผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กว่าครูใหญ่ ขนาดกลางว่าอาจารย์ใหญ่ และขนาดใหญ่ว่า ผอ.โรงเรียน จึงต้องเปรียบเทียบว่าผู้บริหารโรงเรียนแต่ละขนาดควรได้รับเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะจำนวนเท่าไร

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า การปรับเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงผู้มีคุณสมบัติเข้าคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการในปัจจุบันด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดเปิดกว้างให้ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการมีสิทธิสมัครคัดเลือก ซึ่งเท่ากับถ้าจบปริญญาตรี เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี และทำงานอีก 6 ปี ก็สอบเป็น ผอ.สถานศึกษาได้ หากจบปริญญาโทใช้เวลา 6 ปี และปริญญาเอก 4 ปี ซึ่งมาตรฐานตำแหน่งใหม่ที่อยู่ระหว่างจัดทำจะกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของครู จะทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครสอบเป็น ผอ.สถานศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้ คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ฯ เห็นว่า น่าจะให้โอกาสคนกลุ่มนี้สักระยะหนึ่งก่อน

“มาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่งปัจจุบันไม่ได้ห้ามรอง ผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก ไปเป็น ผอ.โรงเรียนขนาดใหญ่ แต่หากเป็นเกณฑ์ใหม่จะล็อกโดยอัตโนมัติว่าต้องผ่านโรงเรียนขนาดเล็กก่อน เพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันต่อไปการคัดเลือกต้องเน้นที่ประสบการณ์ ซึ่งนอกจากการทดสอบข้อเขียนทั่วไปแล้ว อาจมีการทดสอบประสบการณ์ด้านบริหารด้วย ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งจัดทำร่างดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ วันที่ 11 มี.ค.นี้ ก่อนเสนอบอร์ด ก.ค.ศ.วันที่ 18 มี.ค.นี้” นายพินิจศักดิ์กล่าว.

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 2 มี.ค. 2559 05:01