Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ. ชี้แจงการจัดทำแฟ้ม13 แฟ้ม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูฯ

Advertisement

ประกาศจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า มีการสั่งให้จัดทำแฟ้ม13 แฟ้มเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูฯตามกฏ กคศ.ใหม่ นั้น

Advertisement

เรียนชี้แจงว่า ตัวชี้วัดการประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ว 20 ปี 2561 นั้น กคศได้ให้ความเห็นชอบตั้งแต่ เดือนกันยายน 2561 ซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแฟ้มผลงานแต่อย่างใด และตัวชี้วัดนั้น กำหนดจากงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งซึ่งต้องมีการดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วมิได้เป็นการสร้างภาระงานขึ้นใหม่

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : http://otepc.go.th

You might also like