Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ. ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 13 (จำนวน 12 ราย)

Advertisement

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกประกาศสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 12 ราย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 12 ราย)

(ว13) สายงานการสอน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ราย

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 ราย

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.


You might also like