ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1577

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี

สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ แบบรายงานต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๓๐ คน

ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG 6307ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

 

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม