ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร

12156
ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร
ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร

ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หลักสูตร สสวท. ที่ผ่านการรับรองมีทั้งสิ้น 12 หลักสูตร

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย รหัส 63054

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รหัส 63055

3. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อดิจิทัลวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 63066

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รหัส 63088

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส 63089

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส 63090

7. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับ ประถมศึกษา รหัส 63091

8. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษา รหัส 63092

ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร_1
ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร_1

9. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษา รหัส 64010

10. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา รหัส 64011

11. หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รหัส 64012

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

– ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) เรื่อง หนูหนูกับ zoo ใหม่

– ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

12. หลักสูตรการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล รหัส 64013

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

– ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) เรื่อง หนูหนูกับ zoo ใหม่

– ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร_2
ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร การอบรมพัฒนาครู ของ สสวท. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 12 หลักสูตร_2

คุณครูสามารถอ่านรายละเอียดรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ดูรายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่!!!

ดาวน์โหลดรายชื่อทุกหลักสูตรทั้งหมด คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ IPST Thailand