Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.รับลูกปรับเกณฑ์บริหารงานบุคคล

Advertisement

ยื่นดาบ สพฐ.โยกย้าย-ลงโทษครู-ผู้บริหาร ชี้ปรับระบบไม่ลดอำนาจ

ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
ได้สั่งการให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
หาแนวปรับแก้อำนาจในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีอำนาจในการบริหารงานครูและบุคลากร แต่อำนาจในการโยกย้ายลงโทษ
หรือสอบสวนทางวินัยเป็นของ ก.ค.ศ. ทำให้ที่ผ่านมา
การทำงานต่างๆยังไม่ลงตัวมีข้อติดขัดนั้น นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า
เรื่องนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดเพื่อให้การบริหารบุคลากรของ
สพฐ.ที่มีความสมบูรณ์ แต่ก็มีความเป็นไปได้
โดยการปรับแก้อำนาจในการสั่งย้าย หรือลงโทษทางวินัยข้าราชการครู
และผู้บริหาร ไม่ใช่การลดอำนาจ ก.ค.ศ.
แต่ถือเป็นการปรับระบบการบริหารจัดการให้ สพฐ.
มีอำนาจบริหารบุคลากรอย่างสมบูรณ์
สามารถแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้เอง

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา
สพฐ.ไม่มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
ทำให้เมื่อมีปัญหาร้องเรียนหรือปัญหาการบริหารจัดการบุคลากร อาทิ
การเกลี่ยครูลงพื้นที่ขาดแคลน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ต้องรอเสนอ
ก.ค.ศ.พิจารณา ทั้งยังมองว่า หากให้
สพฐ.ซึ่งเป็นต้นสังกัดของครูและผู้บริหารโรงเรียนดูแลเรื่องเหล่านี้เอง
ก็จะทำให้การดำเนินการมีความรอบคอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ยังคงไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างดำเนินการ
ก.ค.ศ.รับนโยบายนี้มาปฏิบัติ
เพื่อให้การบริหารงานบุคลากรมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ซึ่งเดิมการที่กฎหมายมอบอำนาจให้ ก.ค.ศ. ดูแลเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด
เพราะไปมองเรื่องการกระจายอำนาจ แต่ตอนนี้มองเห็นปัญหาที่สอดคล้องกันว่า
หากการบริหารงานบุคลากรไม่ผ่านต้นสังกัด ก็อาจจะไม่รอบคอบ
ทำให้เกิดปัญหาตามมาในระยะยาวได้. 

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 26 มกราคม 2559

You might also like