ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

1896
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน DPA
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน DPA

ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เพิ่มเพื่อน

กลุ่มข้าราชการที่สามารถสมัครได้ ได้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการประเภทอื่น

รายละเอียดเว็บไซต์
คู่มือการรับสมัคร คลิกที่นี่

25640929-A-คู่มือการสมัครสำหรับข้าราชการครูฯ

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จากเว็บไซต์ ก.ค.ศ.