ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

1697
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ดังนี้

๑) นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
๒) จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร สพม.เขต ๓๒

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

 

ที่มาข่าวจาก  อีทีวีแม็ค

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/