วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯว ๑๒/๒๕๖๑ จํานวน ๑ ราย คือ นายจักราวุธ สอนโกษา สพม.ขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)

Advertisement

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments