ก.ค.ศ.แจ้ง วิทยฐานะ เกณฑ์ PA ยังไม่ประกาศใช้ จะประกาศ 1 พ.ค.64

1774
เกณฑ์ PA วิทยฐานะ วิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. ประกาศเกณฑ์ PA
เกณฑ์ PA วิทยฐานะ วิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. ประกาศเกณฑ์ PA

ก.ค.ศ.แจ้ง วิทยฐานะ เกณฑ์ PA ยังไม่ประกาศใช้ จะประกาศ 1 พ.ค.64 อย่าหลงเชื่อข้อมูล

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยฐานะใหม่ (PA) ดังต่อไปนี้

แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจและติดตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ (PA) ทุกสายงาน ที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เตรียมวางแผนในการสร้างการรับรู้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ในระหว่างนี้ #โปรดระวัง การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก เนื่องจากข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน และโปรดระวังการสื่อสารในรูปแบบของ #การอบรมที่มีค่าใช้จ่าย โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะสื่อสารข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. #อย่างเป็นทางการ ต่อไป

 

เกณฑ์ PA วิทยฐานะ วิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. ประกาศเกณฑ์ PA2
เกณฑ์ PA วิทยฐานะ วิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. ประกาศเกณฑ์ PA 2

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และ ข้อมูล ก.ค.ศ.แจ้ง วิทยฐานะ เกณฑ์ PA ยังไม่ประกาศใช้ จะประกาศ 1 พ.ค.64  จาก เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ

Digital Performance Appraisal : DPA, DPA, ระบบ DPA, ระบบ DPA ศน., ระบบ DPA ศึกษานิเทศก์, วิทยฐานะครู, วิทยฐานะ DPA, วิทยฐานะศน., วิทยฐานะศึกษานิเทศก์, วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ PA ศน., วิทยฐานะศึกษานิเทศก์2564, วิทยฐานะศึกษานิเทศก์PA, วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ใหม่, เกณฑ์ PA