Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.ไฟเขียว กศจ.รวมบัญชีครูผู้ช่วยปี 58 เรียกใช้บัญชีรวมได้ เร่งโยกย้ายเสร็จภายในมิ.ย.59

Advertisement

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เมื่อเร็ว ๆ
นี้ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในช่วงรอยต่อและเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) สามารถดำเนินการบริหารงานบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง
และเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ครูผู้ช่วยได้ที่ขึ้นบัญชีไว้
ข้ามเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยมีมติให้รวมบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เป็นบัญชีรวมของกศจ.อีกบัญชีหนึ่ง นอกเหนือจากบัญชีเดิมของเขตพื้นที่ฯ
พร้อมขยายระยะเวลาการย้าย
จากกำหนดเดิมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559
และมอบให้สำนักงานก.ค.ศ.ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในการจัดทำปฏิทินการสอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ครั้งที่ 1/2559
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 12 พ.ค. 2559

You might also like