ขยายเวลาบันทึก นร.01 นักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565

748

ขยายเวลาบันทึก นร.01 นักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565

advertisement

ขยายเวลาบันทึก นร.01 นักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565
ขยายเวลา บันทึก นร.01 นักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565

ประกาศ ขยายเวลาบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน

คู่มือ การคัดกรองนักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.

ขยายเวลาบันทึก นร.01 นักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565
ขยายเวลาบันทึก นร.01 นักเรียนกลุ่มใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพิ่มอีก 3 วัน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565

ตามที่ กสศ. เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค แบบ นร. 01 ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2565 แต่เนื่องด้วยมีผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบขัดข้อง กสศ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ละขยายเวลาบันทึกแบบฟอร์ม นร. 01 ไปถึงวันที่ 5 ส.ค. 2565 ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565 (ก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 6 ส.ค.)

บันทึกแบบ นร. 01 คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคูณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรม ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel