ขยายเวลาบันทึก นร.05 สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน (นร.05) สำหรับนักเรียน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ก.ย. 2565

501

ขยายเวลาบันทึก นร.05 สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน (นร.05) สำหรับนักเรียน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ก.ย. 2565

Advertisement

กสศ. เพิ่มรอบขยายเวลา สำหรับการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน (นร.05) สำหรับนักเรียน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ก.ย. 2565

สถานศึกษาที่ดำเนินการ บันทึก นร.05 ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 ก.ย.2565 นั้น จะได้รับการจัดสรรเงินตามปฏิทินการดำเนินงานเดิม คือวันที่ 21 – 27 ก.ย. และสถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ในวันที่ 3 ต.ค.

บันทึก นร.05 คลิกที่นี่

ขยายเวลาบันทึก นร.05 สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน (นร.05) สำหรับนักเรียน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ก.ย. 2565

Advertisement

สำหรับคุณครูที่ยังไม่ได้ บันทึก นร.05 กสศ. ได้รวบรวมข้อมูลให้คุณครูได้ทบทวนใน 2 ลิงก์นี้ได้เลย
ดูขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษฯ https://bit.ly/3QkIZxA
ดูขั้นตอนการบันทึก นร.05 ได้ที่ https://bit.ly/3TL1tKw

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บันทึก นร.05 แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน (นร.05) เหลือเวลาอีก 3 วัน สำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มใหม่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/