ขยายเวลา คัดกรองนักเรียนยากจน สามารถคัดกรองได้ถึง สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2422
สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนยากจนมาฝากคุณครูครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ระบบ cct.thaieduforall.org ได้ขยายให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับ
เงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม” โดยขยายาเวลาการบันทึกข้อมูลจนถึง สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ขยายเวลาคัดกรองนักเรียนยากจน

Advertisement

โดยดำเนินการจัดทำและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
1) ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของนักเรียน
2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มีความ
สอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน
3) บันทึก/ตรวจสอบ/ยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูลของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครบถ้วน
โดยมีประกาศเพิ่มใน facebook ของระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนดังนี้
ประกาศ!!
เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ “รอบ2”
สถานศึกษาสามารถบันทึกแบบขอรับทุนเสมอภาค (นร.01) ได้ในระบบ ตั้งแต่วันนี้ – สิ้นภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลดมาตรการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ https://bit.ly/36ACNxd
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1 หรือ [email protected]

ขยายเวลา คัดกรองนักเรียนยากจน

พบกับ “ปฏิทินระบบคัดกรองประจำเดือนสิงหาคม 2564 สังกัดสพฐ.” ที่กสศ.ได้จัดทำไว้  แจ้งเตือนวันที่สำคัญในการดำเนินงานต่างๆของคุณครู เพื่อให้คุณครูสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้คุณครูไม่พลาดโอกาสในการส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค
หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่การดำเนินงาน กสศ.จะแจ้งให้คุณครูทราบอีกครั้ง
ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3wWOyJn
ดาวน์โหลดมาตรการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิดได้ที่ https://bit.ly/36ACNxd

ขยายเวลา คัดกรองนักเรียนยากจน

Advertisement

ที่มา : ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/