ขอเชิญครู ในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1199
ขอเชิญครู ในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอเชิญครู ในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. และขอเชิญครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 150 คน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

– รุ่น 3 วันที่ 1 มี.ค. – 4 เม.ย.64
– รุ่น 4 วันที่ 19 เม.ย. – 23 พ.ค.64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

สมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญครู ในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอเชิญครู ในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลสำคัญ โปรดอ่าน!!!
1. รับเฉพาะครูที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวมทั้งมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปีเท่านั้น

2. มีความสนใจในด้านการวัดและประเมินผล

3. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา

4. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของ สสวท.

5. รับสมัครไม่เกินโรงเรียนละ 1 คน หากกรอกข้อมูลซ้ำ สสวท.จะยึดข้อมูลสุดท้ายเป็นสำคัญ

6. หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จะให้สิทธิ์ผู้เข้ารับการอบรมตามลำดับการสมัคร โรงเรียนละ 1 คนก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาผู้สมัครคนที่ 2 เป็นลำดับถัดไป

7. สสวท. จะพิจารณาสิทธิ์อบรมให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ก่อน

8. การพิจารณาผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นสิทธิ์ขาดของ สสวท. และถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม สสวท. จะส่งหนังสือราชการไปให้ท่านทางอีเมล เพื่อใช้ดำเนินการต่อไป โปรดให้อีเมลที่ใช้งานได้และยังมีพื้นที่สำหรับรับอีเมลฉบับใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)