ขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-18 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งผลงาน บทความ เรียงความ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการชีวิต ร่วมกับ Covid – 19”

1885
ขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-18 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งผลงาน บทความ เรียงความ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการชีวิต ร่วมกับ Covid – 19”

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม  มาฝากครับ  โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน เยาวชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal รายละเอียดดังนี้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวน คนรุ่นใหม่ น้องๆ นักเรียน เยาวชนทั่วไป
อายุตั้งแต่ 6-18 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งผลงาน
ในรูปแบบ บทความ เรียงความ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการชีวิต ร่วมกับ Covid – 19”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  มีของสมนาคุณให้กับทุกๆคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย และที่สำคัญผลงานใครโดดเด่น
จะได้รับการคัดเลือกนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และเจ้าของผลงานที่ได้รับความนิยมมากๆ (มียอดไลด์
และแชร์) กระทรวงวัฒนธรรม มีของรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรับรองให้ด้วยนะ เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้
ถึง 30 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยสามารถร่วมส่งผลงานที่  อีเมล [email protected] 

ขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-18 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งผลงาน บทความ เรียงความ ในหัวข้อ "วัฒนธรรมการชีวิต ร่วมกับ Covid – 19”
ขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-18 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งผลงาน บทความ เรียงความ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการชีวิต ร่วมกับ Covid – 19”
ขอขอบคุณที่มา  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม