ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร

2930
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร

advertisement

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย จัดทำโดย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1  มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร
โดย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

**คำชี้แจง**
บทเรียนออนไลน์ (On-line) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ (On-line Learning) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (เช่น e-mail, webboard, chat) เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ผู้ผ่านการทดสอบบทเรียนในแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรส่งกลับทาง e-mail ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ทุกท่าน http://www.suphan1.go.th/

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย

ข้อมูลทั่วไป
แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” จำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

advertisement

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” ฟรี! มีเกียรติบัตร

คุณครูสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

advertisement

คลิกที่นี่! เพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 1