ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 “ติดตามงาน สื่อสารเชิงนโยบายและติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน “

641

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 “ติดตามงาน สื่อสารเชิงนโยบายและติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน “

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 “ติดตามงาน สื่อสารเชิงนโยบายและติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน ”

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 “ติดตามงาน สื่อสารเชิงนโยบายและติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน ”

(*) วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (*)

ช่องทางการรับชม
OBEC TV
www.obectv.tv

YOUTUBE
https://youtu.be/kHDNd-24gUE

FACEBOOK
https://www.facebook.com/obectvonline/videos/1048449519403012/

ที่มา : ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565