ขอเชิญร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบZoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

1147

ขอเชิญร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบZoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

ขอเชิญร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบZoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65
ขอเชิญร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบZoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

ภาคีการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบ Zoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 คลิกที่นี่

ภาคีการศึกษาไทย(Thailand Education Partnership )ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบZoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65
ภาคีการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership )ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบZoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

ภาคีการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบ Zoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 คลิกที่นี่

ภาคีการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ผ่านทางระบบ Zoom Meting วันที่ 19-20 มี.ค 65

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TEP Forum 2022 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน