ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ

1787

ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ

ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ
ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน โดยส่งแบบฟอร์มการกรอกผลงาน พร้อมกับส่งวีดิทัศน์ความยาว ๕-๑๐ นาทีให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด ซึ่งสพฐ.จะมีการคัดเลือกผลงานในระดับประเทศต่อไป ภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด แบบกรอกรายละเอียดสื่อนวัตกรรมการอ่านเขียน.docx – Google เอกสาร ที่นี่

แบบกรอกรายละเอียดสื่อนวัตกรรมการอ่านเขียน
แบบกรอกรายละเอียดสื่อนวัตกรรมการอ่านเขียน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แนวทางการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในภาวะโควิด