ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64

3092

ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64

ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64
ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64

ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษานนทบุรีร่วมกับโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการประเมินวิทยฐานะ ว PA สายงานการสอน และสายการบริหารสถานศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting Application
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
เวลา 08.30-16.30 น.

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการประเมินวิทยฐานะ ว PA สายงานการสอน และสานการบริหารสถานศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนจำกัด โดยการสแกน QR Code ที่อยู่ในประกาศหรือคลิกที่ลิงก์นี้เลยค่ะ  https://forms.gle/iTjxiVvLb2bLUzz97

รับจำนวนจำกัดเพียง 500 เท่านเท่านั้น

ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64
ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การประเมินวิทยฐานะ ว.PA วันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64