วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม

Advertisement

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินโครงการ Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพื้นที่ ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามในที่สาธารณะให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักถึงปัญหา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรู้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่นักเรียน อีกทั้งนักเรียนจะได้นําวิธีการจัดการที่ได้เรียนรู้ไปช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกคุกคามตลอดจนสามารถรับมือกับสถานการณ์เมื่อตนเองถูกคุกคามได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเข้าอบรมจํานวน ๑ ครั้ง ใช้เวลาอบรม ๖๐ นาที

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม

ลิงก์ลงทะเบียน>> ลงทะเบียนการอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าอบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings >> การอบรม Stand Up ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings คลิกที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม

Advertisement

รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ท่านใดที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมตามกําหนดการเดิม และได้รับลิงค์ Zoom แล้ว ก่อนมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการอบรม ท่านสามารถใช้ลิงค์ Zoom เดิม ที่ได้รับ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาในกําหนดการใหม่ข้างต้น ที่ท่านประสงค์จะเข้าอบรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนที่สนใจให้วิทยากรจัดอบรมบุคลากรหรือนักเรียนเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน ได้ที่ผู้ประสานงานมูลนิธิรักษ์ไทย คุณศิริพงษ์ อาจวิชัย (คุณเจนนี่) โทรศัพท์ ๐๖๒ ๘๘๙ ๙๙๙๔ อีเมล siripong_Sporaksthai.org

ลิงก์ลงทะเบียน>> การอบรมStand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าอบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings >> การอบรมStand Up ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings คลิกที่นี่

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

เนื้อหาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ การสอนออนไลน์ PROJECT14 อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ PROJECT 14 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments