ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

1743

ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

ลิงก์ลงทะเบียนเรียนรู้ การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

รายละเอียดคอร์ส
ทำความเข้าใจภาพรวมของการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (วPA) ในตำแหน่งครู ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ

การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

ลิงก์ลงทะเบียนเรียนรู้ การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

Learning Outcomes

การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

– เข้าใจคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน

– ตัวชี้วัดการประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ “ตำแหน่งครู”

– การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 1

– การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 2 และด้านที่ 3

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมเอกสาร การสอบ RT 2565 เอกสารการประเมิน คู่มือการจัดสอบ แบบบันทึกคะแนน วิดีโอแนะนำการสอบ ได้ที่นี่!