ขอเชิญ​ คุณ​ครู​ ผู้สอน​ระดับ​ประถม​ศึก​ษา​ ​มัธยมศึกษา​และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมอบรม​ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ” วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!

1879
ขอเชิญ​ คุณ​ครู​ ผู้สอน​ระดับ​ประถม​ศึก​ษา​ ​มัธยมศึกษา​และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมอบรม​ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ" วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!
ขอเชิญ​ คุณ​ครู​ ผู้สอน​ระดับ​ประถม​ศึก​ษา​ ​มัธยมศึกษา​และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมอบรม​ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ” วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!

ขอเชิญ​ คุณ​ครู​ ผู้สอน​ระดับ​ประถม​ศึก​ษา​ ​มัธยมศึกษา​และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมอบรม​ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ” วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!

ขอเชิญ​ คุณ​ครู​ ผู้สอน​ระดับ​ประถม​ศึก​ษา​ ​มัธยมศึกษา​และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมอบรม​
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ”
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อบรมออนไลน์​ทาง​ Zoom Meeting
วิธีการ​ลงทะเบียน​ : สแกน​คิวอาร์​โค้ด​>> ​เพื่อแอดไลน์​ทางการ​ของโครงการ​ฯ​>> ลงทะเบียน​และดาวน์โหลด​เอกสารต่าง​ ๆ
หมดเขตรับลงทะเบียน​ วันที่​ ๑๒ กรกฎาคม​นี้

###ได้รับเกียรติบัตรทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ###

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กำหนดการจัดอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ได้กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่สู่การเรียนรู้แบบบูรณา
การ” สำหรับผู้สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สนใจ โดยจัดอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting)

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ㆍ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ในการนี้จึงขอเชิญผู้สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/X3dRt6f6RSW43n6j7 หรือ QR Code ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ