ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ

2880
ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ

ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดยคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปทำการทดสอบความรู้ตามขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านที่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามใหม่ คะแนนปรับปรุงครั้งล่าสุด)
ในส่วนนี้ให้คุณครูกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเข้ารับการทดสอบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร

ตอนที่ 2 : หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของโครงการ
ในส่วนนี้ให้คุณครูอ่านหลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์โครงการให้ละเอียด

ตอนที่ 3 : VTR โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ บรรยายโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข วันที่ 27 พ.ค. 2562 (www.vitheebuddha.com)
ในส่วนนี้ให้คุณครูดู VTR โครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้จบ ซึ่งมีความยาวประมาณ 9.14 นาที

ตอนที่ 4 : เนื้อหาบทเรียน
ในส่วนนี้ให้คุณครูอ่านศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ละเอียดก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียนของโครงการ

ตอนที่ 5 : แบบทดสอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามจำนวน 5 ข้อ

คุณครูสามารถทำแบบทดสอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ทำแบบทดสอบที่นี่!!

หากคุณครูทุกท่านตอบผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

แจ้งปัญหา : หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือใบเกียรติบัตร สามารถส่งข้อมูล ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อ-นามสกุลและปัญหา มาที่ e-mail : [email protected]

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สพม.35