ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู จาก 4ปี เหลือ 2ปี (ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)

3385

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครูอัพเดตมีเรื่องราวในแวดวงการศึกษามานำเสนอครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้คุณTussanai Nunsathit‎ ได้เผยแพร่ข้อความการที่คุณครูเสนอข้อมูล ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู จาก 4ปี เหลือ 2ปี (ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้) โดยส่งข้อความนี้ไปยังเพจคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

คุณหญิงครับ

ผมมีเรื่องอยากจะเสนอ ผมไม่รู้จะเสนอต่อ ท่านในฐานะผู้ใหญ่ของกระทรวงได้ทาง ไหน ผมเลยขออนุญาตรบกวนท่านคุณ หญิงทางช่องแชท Facebook นะครับ

ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับ การบรรจุแต่ง ตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องผ่านการประ เมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 2 ปี อันนี้เป็นเรื่องดีครับ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ น้องครที่บรรจุใหม่ มีความอยากให้มีการ ปรับเปลี่ยนคือ หลังจากผ่านการประเมิน บรรจุเป็นตําแหน่งครู คศ.1 แล้ว ยังต้อง รออีก 2 ปี ถึงจะสามารถเขียนย้ายได้ (ครูผู้ช่วย 2 + ครู คศ.1 อีก 2 ปี = 4 ปี) ตรงนี้ครับที่ผมขออนุญาตรบกวนเสนอ ปรับเปลี่ยนกับท่านโดยตรง

ผมอยากขออนุญาตรบกวนนําเกณฑ์เดิม กลับมาใช้ คือ พ้นครูผู้ช่วยแล้ว ให้ สามารถเขียนย้ายได้ เพราะผมมั่นใจว่า เพื่อนครูในปร . เราหลายหมื่นคน ต้อ งการที่จะกลับมาเนา เพื่อไปแบ่งเบาภาระอื่น ๆ ในครอบครัว ผมเข้าใจอย่าง ลึกซึ้งครับว่าเราเลือกที่ทํางานไม่ได้ ตามใจนึก แต่หากมันมีโอกาสแม้เพียงนิด ที่จะกลับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันกับ คนในครอบครัว ย่อมส่งผลต่อกําลังใจ ของครูไทยทุกคนครับ

ครูไทยเรา ขาดแคลนหลายอย่าง เช่น งบประมาณ ความยุติธรรมบางประการ ฯลฯ แต่ผมขออนุญาตวิงวอนร้องขอต่อ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การมา ณ ที่นี้เถอะนะครับว่า อย่าให้ ครูไทยเราขาดแคลนกําลังใจเถอะนะครับ

ขอบพระคุณท่านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมา ณ โอกาสนี้ครับ

โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบกลับด้วยข้อความ

“ขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ”

ดังภาพด้านล่างครับ

ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู จาก 4ปี เหลือ 2ปี (ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)
ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู
จาก 4ปี เหลือ 2ปี
(ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)

 

ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู จาก 4ปี เหลือ 2ปี (ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)
ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู
จาก 4ปี เหลือ 2ปี
(ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)

 

ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู จาก 4ปี เหลือ 2ปี (ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)
ขอให้เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู
จาก 4ปี เหลือ 2ปี
(ผ่านประเมินครูผู้ช่วยสามารถย้ายได้)

 

ขอบคุณที่มาจาก : คุณTussanai Nunsathit