Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ขั้นตอนการขอทราบ ผลคะแนนสอบ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 พร้อมตัวอย่างเอกสารไฟล์ word

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้(4 ก.ย. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำขั้นตอนการขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการทราบผลคะแนนสอบ เพื่อนำไปพัฒนาในส่วนที่อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยมีขั้นตอนและวิธีการง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

1. จัดพิมพ์หรือดาวน์โหลด แบบคำร้องขอดูข้อมูลผลคะแนนสอบหรือบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนน ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพราะแบบฟอร์มแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่เหมือนกันครับ 

2. กรอกข้อมูลตนเอง ในแบบคำร้องขอดูข้อมูลผลคะแนนสอบหรือบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนน ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เรียบร้อย

3. แนบเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (เป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก)

4. กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง ให้ติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการแต่ละจังหวัดได้เลยครับ (โปรดแต่งกายสุภาพครับ)

5. กรณีขอทราบคะแนนสอบแข่งขันทางไปรษณีย์ ให้ดําเนินการตามข้อที่ 1 – 3 และส่งไปรษณีไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ต้องการทราบผลคะแนน พร้อมแนบซองเปล่าติดตราไปรษณีย์ เขียนชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งผลคะแนนให้ชัดเจน

หมายเหตุ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะส่งผลคะแนนสอบแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากคะแนนสอบ1กำลังทำการประมวลผลอยู่และจะประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ครับ (อาจจะมีบางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขอดูได้ก่อน 6 กันยายน ให้ท่านติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการแต่ละจังหวัดครับ )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ (ตัวอย่าง จาก ศธจ.บึงกาฬ)

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง.ศธจ.บึงกาฬ

 


You might also like