ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

2552
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

advertisement

แอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับรับชมบน Smartphone และ Tablet ภายในแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานเมนู

  – รับชมรายการสดแบ่งตามชั้นเรียน DLTV 1-15

  – รับชมรายการย้อนหลังแบ่งตามชั้นเรียน DLTV 1-15

  -ตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อรับชมรายการที่ต้องการ

  -แชท ไลก์ และแชร์ไปยังโซเซียลมีเดีย

   ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  1. iOS (version 12.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า DLTV

  2. Android (version 6.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play / Play Store โดยพิมพ์คำว่า DLTV

สรุปขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

advertisement

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

 

advertisement

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application DLTV บน Smartphone และ Tablet

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.dltv.ac.th