ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท

2070
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท

โครงการ เราชนะ สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ
  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชน
โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดลงทะเบียน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
และโครงการคนละครึ่ง
ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ในระบบโครงการเราชนะ กรุณากดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

 

 ขั้นตอนในการตรวสอบสิทธิ

1.เข้าไปที่ www.เราชนะ.com

2. กดเลือก ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับ ประชาชน โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดลงทะเบียน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ในระบบโครงการเราชนะ กรุณากดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับ ประชาชน โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดลงทะเบียน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ในระบบโครงการเราชนะ กรุณากดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท

4.คลิก ตรวจสอบสถานะ

แล้วรายละเอียดจะปรากฏข้อมูลค่ะ

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ เช็กง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รับเงิน 7,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.เราชนะ.com

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/