ขั้นตอนและวิธีการ ลงทะเบียนแก้หนี้ครู ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู Teacher Debt

2158

ขั้นตอนและวิธีการ ลงทะเบียนแก้หนี้ครู ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู Teacher Debt

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการ ลงทะเบียนแก้หนี้ครู ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู Teacher Debt มาฝากทุกท่าน ซึ่งตอนในการลงทะเบียนแก้หนี้ครู มีขั้นตอนดังนี้ครับ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู Teacher Debt ที่ลิงก์ :
https://td.moe.go.th/app/main/

ขั้นตอนและวิธีการ-ลงทะเบียนแก้หนี้ครู-ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู-Teacher-Debt-01
ขั้นตอนและวิธีการ-ลงทะเบียนแก้หนี้ครู-ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู-Teacher-Debt-01

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากเข้าเว็บไซต์แล้วให้ เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ดังภาพ

ขั้นตอนและวิธีการ-ลงทะเบียนแก้หนี้ครู-ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู-Teacher-Debt-01

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบเว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู Teacher Debt ดังภาพ

ขั้นตอนและวิธีการ-ลงทะเบียนแก้หนี้ครู-ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู-Teacher-Debt-01
ขั้นตอนและวิธีการ-ลงทะเบียนแก้หนี้ครู-ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู-Teacher-Debt-01

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบเว็บไซต์เสร็จ ก็กดบันทึกแล้วระบบจะทำการ บันทึกข้อมูลไว้

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์แก้หนี้ครูเสร็จสมบูรณ์ ระบบแสดงชื่อของผู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ ดังภาพ

ขั้นตอนและวิธีการ ลงทะเบียนแก้หนี้ครู
ขั้นตอนและวิธีการ ลงทะเบียนแก้หนี้ครู

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลในการเข้าสู่ระบบจะใช้ข้อมูลดังนี้

ชื่อผู้ใช้ หรือ Username = เบอร์โทรศัพท์

รหัสผ่าน หรือ Password = คือรหัสที่ตั้งในตอนลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่ >>  https://td.moe.go.th/

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : เปิดระบบแล้ว ลิงก์ลงทะเบียนแก้หนี้ครู เปิดให้ครูลงทะเบียนแก้หนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู”สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”