Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยมีเฮ!! สพฐ.แจ้งให้นำตำแหน่งว่างจากการบรรจุครูคืนถิ่น ไปใช้สรรหาหรือบรรจุแต่งตั้งได้

Advertisement

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6668 การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 โดย ให้มีการนำอัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุครูคืนถิ่นไปใช้ในการบรรจุครูผู้ช่วยหรือรับย้ายครูได้ครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like