Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี!! ซื้อหนังสือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท

Advertisement

สาระจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)

……………………..

เพิ่มเพื่อน

มาตรการช้อปช่วยชาติมาแล้ว

นับเป็นครั้งแรกที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ผลักดันเรื่อง “ซื้อหนังสือได้ลดหย่อนภาษีสำเร็จ”

ในวงเงิน 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 61 – 15 ม.ค. 62 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

หลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีคือ ใบเสร็จรับเงิน ที่มีรายละเอียด ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงินของสำนักพิมพ์หรือร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หัวใบเสร็จมีชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีครบถ้วน

Advertisement

2. ใบเสร็จที่ออก ต้องระบุชื่อนามสกุล พร้อมเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ ครบถ้วนชัดเจน

3. ใบเสร็จรับเงิน ออกโดยคอมพิวเตอร์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนให้ชัดเจน และมีข้อมูลครบถ้วน

4. รายการสินค้าที่ซื้อแล้วได้รับการลดหย่อนคือ หนังสือเล่ม อีบุ๊ค ยกเว้น หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร

ทั้งนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ต้องขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ชงเรื่องนี้ให้เรานำเข้าครม.จนสำเร็จ

16 ธันวาคม 2561-15 มกราคม 2562 ถึงเวลาซื้อของขวัญ เลือกหนังสือเป็นของขวัญ

หนังสือดีๆ สักเล่มหนึ่ง อาจสร้างความประทับใจ เป็นได้มากกว่าของขวัญราคาแพง

ผู้ให้ได้(ลดหย่อนภาษี) ผู้รับได้(ปัญญา)

ขอบคุณที่มาจาก : คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Advertisement

You might also like