ข่าวดี! ที่น่าลอง…สำหรับสมาชิก กบข. “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย”

1945
ข่าวดี! ที่น่าลอง…สำหรับสมาชิก กบข. “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย”
ข่าวดี! ที่น่าลอง…สำหรับสมาชิก กบข. “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย”

ข่าวดี! ที่น่าลอง…สำหรับสมาชิก กบข. “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย”

advertisement

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่านและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับ“แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย” ของ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสใหม่ ๆ เป็นการลงทุนในรูปแบบของการขายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุน และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า มิได้เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อการพัฒนาและขายต่อ ซึ่งผลตอบแทนหรือรายได้ที่ได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะคืนกลับไปสู่นักลงทุนในรูปแบบของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถือครองอยู่

“แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย” คือหนึ่งในแผนการลงทุน กบข. ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทย (Infrastructure Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

advertisement

ข่าวดี! ที่น่าลอง…สำหรับสมาชิก กบข. “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย”
ข่าวดี! ที่น่าลอง…สำหรับสมาชิก กบข. “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย”

แผนการลงทุนนี้มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์รายตัว และเป็นการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาว มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าแผนตราสารหนี้ แต่ในระยะสั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา จึงเหมาะกับสมาชิกที่มีความรู้เรื่องการลงทุน สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้ มีระยะเวลาการออมนาน หรือนำไปผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตนเองร่วมกับแผนการลงทุนอื่น ๆ ของ กบข. ได้แก่ แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ และแผนตราสารทุนไทย เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุน

สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ที่ https://bit.ly/2Ocm8dF

advertisement

คำเตือน* สมาชิก กบข. ควรทำแบบประเมินความเสี่ยงทุกครั้งก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)