ข่าวดี !! ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ฟังทางนี้ มจธ.เปิดรับสมัครนักเรียน ที่กำลังจะจบ ม.3 เข้าเรียน ในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ จบมาเงินเดือนรายได้ดีมากครับ…

1860

ข่าวดี !! ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ฟังทางนี้   มจธ.เปิดรับสมัครนักเรียน
ที่กำลังจะจบ ม.3  เข้าเรียน ในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
จบมาเงินเดือน/รายได้ดีมากครับ…

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ปกครอง  และนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3
ที่สนใจจะเป็นวิศวกรในอนาคตครับ

advertisement

ข่าวดี !! ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ฟังทางนี้   มจธ.เปิดรับสมัครนักเรียน ที่กำลังจะจบ ม.3  เข้าเรียน ในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
ข่าวดี !! ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ฟังทางนี้   มจธ.เปิดรับสมัครนักเรียน ที่กำลังจะจบ ม.3  เข้าเรียน ในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

โดย  KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator   สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดรับสมัครนักเรียน
ที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนโคเซนรุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน
เพื่อรับทุนการศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)

**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 31 สิงหาคม 2562**

รายละเอียดการรับสมัคร
http://bit.ly/KosenKMUTT63

สมัครออนไลน์
https://admission.mwit.ac.th/Account/Register

advertisement

advertisement

ขอขอบคุณที่มา สถาบันโคเซ็น มจธ.