ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564

4224

ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564
แจ้ง !!! ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564

ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564
ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564

 

ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564
ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564

 

ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564
ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564

 

ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564
ข่าวดี สกสค.ขยายเวลาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 15 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ช.พ.ค. http://www.otep-cpks.go.th/…/u…/2016/05/img-200408175106.pdf
ช.พ.ส. http://www.otep-cpks.go.th/…/u…/2016/05/img-200408175137.pdf

ขอบคุณที่มา : สกสค.