Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี!! สพฐ.เตรียมสรรหา ธุรการโรงเรียน-นักการภารโรง ครบทุกโรงเรียน

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวความเคลื่อนไหวในการสรรหาธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงมาฝากครับ
เมื่อวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 ได้มีการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ จ.นครปฐม ซึ่งได้มีประเด็นสำคัญในการสรรหาธุรการโรงเรียนและการสรรหานักการภารโรง ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1) การเตรียมการสรรหา ธุรการโรงเรียนจะสรรหาให้ครบทุกโรงเรียนโดยมีการดำเนินการใน 2 รูปแบบคือ

Advertisement

1. ต่อสัญญาธุรการเดิม วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท

2. สรรหาธุรการใหม่ วุฒิ ปวช./ปวส. ค่าจ้าง 9,000 บาท

2)การเตรียมการสรรหา นักการภารโรงจะสรรหาให้ครบทุกโรงเรียนโดยมีการดำเนินการใน 2 รูปแบบคือ

1. ต่อสัญญานักการภารโรงเดิม ค่าจ้าง 9,000 บาท

2. สรรหานักการภารโรงใหม่ ก็ทำแบบเหมาจ่าย ตามภาระงานที่เกิดขึ้น ใช้ชาวบ้านใช้พ่อแม่ ค่าจ้าง 4,500-9,000 บาท

Advertisement

ดังนั้นอีกไม่นานจะต้องมีข่าวดีในการสรรหาธุรการโรงเรียนและการสรรหานักการภารโรงอย่างแน่นอนครับ

โดยตอนนี้สพฐ.ได้สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่รอเพียงแค่แนวทางที่ชัดเจนจาก สพฐ. ครับว่าจะมีแนวทางอย่างไร คาดว่าคงมีการสรรหาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 อย่างแน่นอนครับ

คลิปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจ้างธุรการโรงเรียน

คลิปรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.

ที่มา : การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ จ.นครปฐม 26 – 28 กันยายน 2561 , คลิปรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. , คลิปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจ้างธุรการโรงเรียน

You might also like