Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี สพฐ.เตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 1/2562 ภายในเดือนกันยายน 2562

Advertisement

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เพจยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กรณีปกติ สังกัด สพฐ. สอศ. กทม. และ อปท. ดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ปีนี้เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ 1/2562 ปกตินะครับ

มีน้องๆมาถามกันเยอะ เพราะมีหลายคนมโนว่าคนสอบติดเยอะบ้าง บัญชีขึ้นใว้ 2 ปีบ้าง การสอบใช้งบเกือบร้อยล้านมโนไม่ได้ครับ ต้องมีแผนกันงบประมาณไว้

ผมได้สอบถามไปยัง สพร. สพฐ ซึ่งเป็นหน่วยที่ดูแลการจัดสอบครูผู้ช่วย ได้รับการยืนยันว่า ปี 2562 มีเปิดสอบแน่นอน
เพราะการสอบแต่ละครั้งใช้งบเยอะเกือบร้อยล้านจะทำเล่นๆไม่ได้ ต้องมีการกำหนดแผนงานโครงการเพื่อกันงบประมารไว้ และในปีงบประมาณ 2562 จัดทำใครการรองรับการสอบรรจุครูผู้ช่วยไว้แล้ว ซึ่งต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณคือ จัดสอบไม่เกินเดือนกันยายน 2562 แต่การสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปตามระเบียบกฎหมายต้องให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้กำหนดปฏิทินสอบ ซึ่งคาดว่า ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยจะออกมาหลัง พิธีบรมราชาภิเศก และหลังการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

น้องๆเตรียมตัวอ่านหนังสืได้เลยครับ

สิ้นเดือนนี้ สอบครู กทม.

Advertisement

ครูอาชีวะเตรียมประกาศสอบแล้ว

ครู อปท.ไกล้จะเปิดสอบเช่นกัน

ครู สพฐ รอบทั่วไป 2562 สอบ ก่อนสิ้นเดือนกันยา

ถามตัวเองว่าพร้อมหรือยัง

มีข้อสงสัยเรื่องสอบครูโทรสอบถามครับ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0 228 856 44 หรือ 0 228 856 45

ที่มา : เพจยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์

You might also like