Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี!! สพฐ. เรียกบรรจุ ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา รายงานตัว 23 เม.ย. 62

Advertisement

19

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 8 -10 [ขนาดไฟล์ 884.87 KB]