Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครู คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้ (1 พ.ค. 2561 ) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาแจ้งให้ทราบนะครับว่า ตอนนี้คุรุสภาได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จำนวน 35แห่ง35 หลักสูตร ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา2561 ดังนี้

Advertisement

 

 

 

 

1. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต

Advertisement

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : คุรุสภา

You might also like