ข่าวดี! อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา

1413

อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา

สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา ใน 50 กลุ่มวิชา วันที่ 12-14 ก.พ.เปิดให้แจ้งความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อเริ่มปฏิบัติการสอน วันที่ 19 ก.พ.นี้

ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.31 น

วันนี้(2 ก.พ.)​ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย จำนวน 6,352 คน ใน 63 กลุ่มวิชา และได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีมารายงานตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาไปแล้ว จำนวน 1,191 คน และมีกลุ่มวิชาที่เรียกหมดบัญชีไปแล้ว 11 กลุ่มวิชา

 คือสาขาวิชาช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง  เมคคาทรอนิกส์  ช่างสำรวจ  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคนิคพลังงาน ตัวถังและสีรถยนต์ ปฐพีวิทยา ช่างกลเกษตร เครื่องประดับอัญมณี เสริมสวย คงเหลือผู้ขึ้นบัญชี จำนวน 5,161 คน และมีกลุ่มวิชาที่เหลืออีก 50 กลุ่มวิชา  ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันจะใช้ได้ถึงวันที่  25 ก.พ.2561 และหมดอายุบัญชีในวันที่  26 ก.พ.นี้

​เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในวันที่  12-14 ก.พ.นี้ สอศ. จะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศมารายงานตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาในสังกัด สอศ. อีก 737 ราย  มีกลุ่มวิชาที่เลือกได้  50 กลุ่มวิชา  ได้แก่ ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 71 อัตรา  ช่างเชื่อมโลหะ 28  อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง  55 อัตรา  ช่างยนต์ 63 อัตรา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 อัตรา ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม 2 อัตรา เมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้างและโยธา  36  อัตรา  อุตสาหกรรมยาง 1 อัตรา  สถาปัตยกรรม  3  อัตรา  เทคนิคคอมพิวเตอร์  16  อัตรา  เทคนิคพลังงาน 1 อัตรา  ตัวถังและสีรถยนต์  1  อัตรา  ภาษาไทย 30 อัตรา ภาษาอังกฤษ 38 อัตรา สังคม 18 อัตรา  คณิตศาสตร์ 12  อัตรา  พลศึกษา  13  อัตรา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 17 อัตรา  เคมี 2 อัตรา  ฟิสิกส์ 3 อัตรา กฎหมาย 4 อัตรา พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  6 อัตรา  อารักขาพืช 3 อัตรา  เกษตรศาสตร์  2  อัตรา  ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 3 อัตรา ช่างกลเกษตร 3 อัตรา  เทคโนโลยีภูมิทัศน์  4  อัตรา 

สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 7 อัตรา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 อัตรา ศิลปการดนตรี 3 อัตรา วิจิตรศิลป์ 3 อัตรา คอมพิวเตอร์กราฟิก 10 อัตรา เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ 6 อัตรา  การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย 1 อัตรา การท่องเที่ยว 9 อัตรา  การโรงแรม  27  อัตรา การบัญชี 55 อัตรา  การเลขานุการ 7 อัตรา การเงินและการธนาคาร  4  อัตรา  การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  2  อัตรา  การตลาด  18  อัตรา ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 2 อัตรา  การจัดการโลจิสติกส์  12  อัตรา  ภาษาจีน  7  อัตรา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 อัตรา  อาหารและโภชนาการ 35  อัตรา  อุตสาหกรรมอาหาร 4  อัตรา  คหกรรมศาสตร์13 อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 อัตรา

 ทั้งนี้ สอศ.กำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่ได้แจ้งความจำนงเลือกไว้ในวันที่  19 ก.พ.2561  ซึ่งถือเป็นวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ…

ที่มา : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.31 น