ข่าวดี!! เด็กหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ต้องสอบ”โอเน็ต”!!

459

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยถึงผลการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ English Program (EP)
ร่วมกับสถาบันอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.)
ว่าที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หรือ EP และมีข้อสรุปว่า
จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีศักยภาพและใช้หลักสูตรในต่างประเทศ อาทิ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นต้น
มาเทียบเป็นคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ โรงเรียนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรของของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
สามารถใช้คะแนนสอบมาเทียบกับมาตรฐานของโอเน็ตในวิชานั้นได้เลย
โดยเด็กไม่ต้องสอบวิชานั้นซ้ำอีก
แต่มีข้อแม้ว่าหลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานในระดับสากล
และโรงเรียนจะต้องมีศักยภาพ นอกจากนี้
จะเปิดโอกาสให้ครูไทยที่เก่งภาษาอังกฤษ สามารถสอนหลักสูตร EP ได้ด้วย
ซึ่งทุกวันนี้ระเบียบเปิดช่องอยู่แล้ว
แต่โรงเรียนยังเข้าใจผิดว่าต้องใช้ครูต่างชาติเท่านั้น

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559