ข่าวด่วน!! คำสั่ง คสช. เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

527

อ่านเพิ่มเติม

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คลิกที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/1.PDF

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คลิกที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/6.PDF