Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวด่วน! ผลการประชุม การปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ถ้ายื่น คศ.2 หลังวันที่ 5 ก.ค. 60 จะต้องยื่น คศ.3 ด้วยเกณฑ์ใหม่

Advertisement

วันนี้ 27 พ.ค. 2560 จากผลการประชุมการปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ที่จัดประชุมโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งคุณอุ๋ย ศริญญา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ย้ำนะครับว่ายังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ! เป็นเพียงข้อสรุปจากการประชุมเท่านนั้นครับ!

Advertisement

+++สรุปผลการประชุมคร่าวๆนะคะ

– ครูที่กำลังจะยื่น คศ.2 หลังวันที่ 5 กค 60 ยังยื่นได้ปกติ จะยื่น คศ3 ได้ จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่

Advertisement

– ครูที่กำลังจะยื่น คศ.3 หลังวันที่ 5 กค 60 ไปจนถึง 4 กค.61 จะต้องมีผลการประเมินผ่านหรือปรับปรุงเท่านั้น หากตกจะต้องทำผลงานโดยใช้เกณฑ์ใหม่

– ครูผู้ช่วยที่ดำรงตำแหน่งครู หลัง 5 กค 60 จะได้ใช้เกณฑ์ใหม่ในการทำวิทยฐานะ

– ข้อเสนอที่ขอให้ทบทวนตอนนี้ คือระยะเวลาในการทำ คศ.3 จากเดิม 5 ปี ขอให้ลดลงเหลือ 3 ปี

– ครู ดอย ครูห่างไกล เสนอให้ ท่าน รองเลขาธิการทราบแล้ว ในการขอเงื่อนไข พิเศษ ท่าน จะเอาเข้าที่ประชุม 

สรุปข้อมูลคร่าวๆจากการเข้าร่วมประชุมวันนี้ค่ะ

ภาพรายละเอียดประกอบการประเมินวิทยฐานะ

ที่มา : คุณครู อุ๋ย ศริญญา กลุ่มครูภูธรแห่งประเทศไทย

You might also like