ข่าวรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา อ่านที่นี่..

2346

ข่าวรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ
ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา อ่านที่นี่..

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา

สวัสดีครับครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวการรับสมัครงานมาฝากครับ  ด้วยกองอาคารสถานที่  สำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 42  อัตรา   ดังรายละเอียดตามประกาศครับ…

สนใจข่าวรับสมัครงานอื่นๆ คลิกที่นี่..

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา

 

ขอขอบคุณที่มา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม