ข่าวเรียกบรรจุ กศจ.พิจิตร  เรียกบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ รายงานตัว 1 สิงหาคม 2562

830

กศจ.พิจิตร  เรียกบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
รายงานตัว 1 สิงหาคม 2562

ข่าวเรียกบรรจุ กศจ.พิจิตร  เรียกบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ข่าวเรียกบรรจุ กศจ.พิจิตร  เรียกบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ข่าวเรียกบรรจุ กศจ.พิจิตร  เรียกบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ข่าวเรียกบรรจุ กศจ.พิจิตร  เรียกบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

ติดตามข่าวเรียกบรรจุอื่นๆ คลิกที่นี่..

ขอขอบคุณที่มา ศธจ.พิจิตร