ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

6190

ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง ครับ เป็นไฟล์ PDF เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนประเด็นท้าทาย (ส่วนที่ 2) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง (ส่วนที่ 1) ขอขอบคุณทีมงาน ครูบางละมุงทุกท่านครับ ที่เผยแพร่ผลงานเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนครูทั่วประเทศมา ณ โอกาสนี้ครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ สิ่งที่ดีเลือกนำไปปรับใช้ สิ่งที่ผิดน้อมรับคำแนะนำครับผม ขอบคุณครับ
ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1b4mEH1bXuqbLQLUnTKChq6yn3C8j2wU5?usp=sharing

หลักเกณฑ์ PA ไม่มีการนับชั่วโมงอบรม แต่ต้องพัฒนาตนเองตามทักษะที่กำหนดทุกปี

จากที่เห็นการส่งต่อข้อความในทาง โลกออนไลน์บอกว่า หลักเกณฑ์ PA จะไม่มีการนับชั่วโมงอบรมพัฒนา ขอบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะหลักเกณฑ์ PA ไม่ได้นับชั่วโมงพัฒนาก็จริง แต่เมื่อไปตรวจสอบไปตรวจสอบในแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกตำแหน่ง ซึ่งต้องประเมินทุกปีงบประมาณ ก็พบว่ามีการะบุชัดเจนว่า ครูแต่วิทยฐานะต้องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่กำหนดไว้ ก็เป็นการประเมินทุกปีงบประมาณนั้นก็แสดงว่าครูต้องพัฒนาทักษะที่กำหนดทุกปี

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง