Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข้อมูลบัญชีผู้ได้รับการ คัดเลือก เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

Advertisement

สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ข้อมูลบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

Advertisement

You might also like