ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

1396
ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562
ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562
ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562
ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562
ข้อมูลบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

 

รายละเอียด>> รายงานข้อมูลการบรรจุ ศน. ปี 2562

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ