Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2562

ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2562

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ( ข้อสอบกลาง ) ปีการศึกษา 2562

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพจสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  ได้เผยแพร่หนังสือสพฐ. เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

เพจสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
เพจสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

Advertisement

ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ด่วน!! สพฐ.แจ้งแนวทาง การให้บริการ ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : เพจสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

อ่านเรื่องราวอื่นๆได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม